Relaties en seksualiteit

Respectvol met elkaar omgaan, weerbaar zijn, het ontwikkelen van normen en waarden, aan kunnen geven wat ze wel en niet prettig vinden, op een Gezonde School raken leerlingen vertrouwd met het thema relaties en seksualiteit. Ze krijgen betrouwbare informatie en durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.

Dokter Corrie geeft antwoord

Dokter Corrie geeft antwoord over puberteit, sss ssseks ssseksualiteit en relaties.  Zij behandelt de volgende onderwerpen:

 • Verliefd • Puberteit • Billen • Zoenen • Transgender • Ongesteld • Versieren en verkering • Borsten • Zwanger • e.a.

En verder met: puberpanel, tips, weetjes, handige checklists, do's & don'ts, nuttige testjes, een uitklappiemel en blootmemory.
Het boek zit in de leskist Lentekriebels voor het basisonderwijs

Dokter Corrie geeft antwoord

Escaperoom het stopt bij jou

De educatieve escaperoom Het stopt bij jou is erkend als gezonde school-activiteit voor het thema Relaties en Seksualiteit. De escaperoom is ontwikkeld door Weerbaar in Seksualiteit en maakt shame-sexting op een interactieve manier bespreekbaar.

Leerlingen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs leren - al spelenderwijs - hoe te handelen als ze een naaktfoto doorgestuurd krijgen. De leerlingen krijgen zicht op de impact en invloed van hun eigen handelen. Na het spelen van de escaperoom vindt er een nabespreking plaats. De escaperoom wordt op locatie aangeboden en heeft de duur van een lesuur (50 minuten). 

Escaperoom het stopt bij jou

Fier Academy

De Fier Academy heeft een breed aanbod in voorlichting en  deskundigheidsbevordering op alle  expertisegebieden van Fier!. De onderwerpen zijn:

 • (Cyber)pesten
 • Loverboys
 • Sexting
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Ouderenmishandeling
 • Omgaan met social media
 • Mensenhandel
 • Seksualiteit en relaties
 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk

 Ook maatschappelijke ontwikkelingen of een vraag die gesteld wordt, kan een aanleiding zijn om een aanbod te ontwikkelen.

Heeft u een specifieke vraag of ondersteuning nodig op een van onze expertise gebieden neem dan gerust contact op via de website.

Fier Academy

Grensoverschrijdend gedrag: relaties en seksualiteit

Soms is de grens tussen experimenteren en misbruik, tussen vrijwillige en gedwongen  flinterdun. Uit onderzoek blijkt dat één op de zes meisjes en één op de twintig jongens wel eens is gedwongen tot seksuele handelingen. Jongeren moeten tegenwoordig stevig in hun schoenen staan om zich niet te laten misbruiken, niet te laten verleiden of te laten manipuleren.

Op aanvraag biedt Fier Fryslân programma’s voor zowel leerlingen, leerkrachten en ouderbijeenkomsten aan.

Grensoverschrijdend gedrag: relaties en seksualiteit

Inspiratiekist relaties en seksualiteit

De GGD heeft een leskist samengesteld met lesmaterialen voor het basisonderwijs.  De leskist is bedoeld voor alle groepen van het basisonderwijs. De leskist is goed te gebruiken bij lessen over relaties en seksualiteit én bijvoorbeeld in de Week van de Lentekriebels.

De leskist bestaat uit de volgende onderdelen:

Boeken:

 • Ik vind jou lief
 • Nee! Een boek over nee en ja zeggen
 • Puberboek
 • Ben jij ook op mij?
 • Dokter Corrie geeft antwoord over puberteit, seksualiteit en relaties

Lesmateriaal

 • Informatie over Kriebels in je buik
 • Puberkwartetten
 • Richtlijn seksuele en relationele vorming
 • Kriebels op school, draaiboek voor een ouderavond
 • Draaiboek Week van de Lentekriebels

Folders

 • Seksuele opvoeding
 • Pubergidsen
Inspiratiekist relaties en seksualiteit

Kriebels in je buik

Kriebels in je buik is een digitale lessenserie over weerbaarheid, relaties en seksualiteit voor het basisonderwijs. Kriebels in je buik is een online lesmethode voor relationele en seksuele vorming in groep 1 tot en met 8. Met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele onderdelen.

Het lespakket bestaat uit:

 • Toegang tot lessenportal met online lessen voor groep 1 t/m 8
 • Algemene introductie in relationele en seksuele vorming
 • Vragenbox voor anonieme vragen van leerlingen
 • Toegang tot een dashboard van de school om de voortgang te monitoren.

Er is ook een pakket voor het speciaal onderwijs.

En er is een pakket voor thuisonderwijs Lentekriebels thuis

Kriebels in je buik

Ouderbijeenkomst Relaties en Seksualiteit

GGD Fryslân kan een ouderbijeenkomst op school verzorgen over relaties en seksualiteit, als dit past binnen een brede aanpak van dit thema op school.

Vaak wordt de ouderbijeenkomst in of rondom de de Week van de Lentekriebels (rond 21 maart)  georganiseerd

De school kan kiezen uit drie soorten ouderbijeenkomsten:

1. Algemene ouderbijeenkomst relaties en seksualiteit

2.  Ouderbijeenkomst seksuele weerbaarhied

3. Relaties en Seksualiteit en nieuwe media

 

Duur circa 1,5 tot 2 uur

 

Ouderbijeenkomst Relaties en Seksualiteit

Veilig wijs

Veilig wijs is een lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor het primair onderwijs en werkt vanuit een waardegerichte benadering. De theoretische informatie en de praktische opdrachten zijn gekoppeld aan een van de waarden respect, liefde, zorg of veiligheid.

 

Veilig wijs

Versierdoos

De versierdoos kan gebruikt worden bij lessen over relaties en seksualiteit en ook bijvoorbeeld bij de invulling van de Week van de Lentekriebels. De versierdoos is een hulpmiddel bij het feestelijk versieren van de lessen. De versierdoos bevat de volgende materialen:

 • Kunstof rozenblaadjes
 • kunstof rode rozen
 • rode garland slinger hartvorm
 • rode decoratieharten
 • plastic bakje (om hartjes snoepjes in te doen)
 • decoratiekleed
 • 1 ansichtkaarthouder met ansichtkaart
 • zakje met hartjes ballonnen

 

Versierdoos

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Elke school heeft een klachtenregeling (wettelijk verplicht). Ook klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten vallen hieronder. De school is aangesloten bij een klachtencommissie en elke school heeft een contactpersoon en een vertrouwenspersoon.

Kind en/of ouder/verzorger kunnen vrijuit met de vertrouwenspersoon spreken en een klacht voorleggen. Een aantal scholen heeft een overeenkomst gesloten met GGD Fryslân om de functie vertrouwenspersoon op zich te nemen. Deze functie wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen.

 

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

 Thumbnail

Uit onderzoek naar praktijkervaringen blijkt dat het Vlaggensysteem door professionals wordt gewaardeerd en dat ze beter kunnen aangeven of gedrag bij de seksuele ontwikkeling hoort. Wel wordt het systeem nog beperkt ingezet in gesprekken met collega’s en met kinderen en jongeren zelf.

Doel

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.

Vlaggensysteem

Volwassen worden

De lichamelijke veranderingen, waar alle meisjes en jongens mee te maken krijgen op weg naar volwassenheid, vormen de kern van het lespakket. De leerlingen ontdekken wat die veranderingen precies inhouden, dat de ontwikkeling die zij doormaken heel normaal is en dat het iets is waar ieder meisje en elke jongen mee te maken krijgt.

Het pakket bestaat uit:

 • Leerlingenboekjes
 • Docentenhandleiding (Online te downloaden)
 • Boekjes voor meisjes + proefpakjes o.b.® tampons + menstruatiekalender
 • Boekjes voor jongens
 • Bekkenbodemprofiel (levensgroot reliëf)
 • Film (Online te bekijken)
 • Websites volwassenworden.nl voor leerlingen en voorlichtingsles.nl voor docenten.

Het gebruik van het bekkenbodem profiel is facultatief. Je kunt er mee uitleggen hoe een tampon wordt gebruikt en hoe de geslachtsorganen werken.

Volwassen worden

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarin in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De Week van de Lentekriebels is elk jaar in de 3e week van maart. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de week op een ander moment te organiseren. Elk jaar wordt voor een thema gekozen.

De Lentekriebelweek heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling en te leren verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.

Er is veel informatie beschikbaar via de landelijke website, daarnaast kan GGD Fryslân adviseren over de invulling van de week en is er ook materiaal via de GGD te leen.

 

 

 

Week van de Lentekriebels

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN