Relaties en seksualiteit

Respectvol met elkaar omgaan, weerbaar zijn, het ontwikkelen van normen en waarden, aan kunnen geven wat ze wel en niet prettig vinden, op een Gezonde School raken leerlingen vertrouwd met het thema relaties en seksualiteit. Ze krijgen betrouwbare informatie en durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.

Boys R Us

Boys R Us´ is een spel voor jongens over relaties en seksualiteit. Jongens doen vaak alsof ze alles al weten over seks, maar stiekem hebben zij er ook vragen over en weten ze echt niet alles. Ze weten bijvoorbeeld vaak weinig over meisjes en het vrouwelijk lichaam.'Boys R Us' is een bordspel voor jongens tussen de 10 en 16 jaar en kent twee spelniveaus.

Het spel is gericht op kennis, zelfreflectie, het begrijpen van de invloed van vrienden en de media, het omgaan met relaties, communiceren met meisjes, voorkeuren, wensen en grenzen en het leren praten over intimiteit, seksualiteit en relaties.

Boys R Us

Dokter Corrie

Dokter Corrie is een aanvulling op de lessen seksuele voorlichting voor groep 7 en 8. Het lespakket bestaat uit:

 • video's
 • digibord
 • denk- en doebladen

De uitdagende opdrachten zijn ontwikkeld volgens de meervoudige intelligentietheorie. De zes lessen hebben hetzelfde humoristische karakter als de afleveringen op tv. Hierdoor worden moeilijke onderwerpen bespreekbaar gemaakt. Het lespakket heeft de vorm van een abonnement.

Dokter Corrie

Dokter Corrie geeft antwoord

Dokter Corrie geeft antwoord over puberteit, sss ssseks ssseksualiteit en relaties.  Zij behandelt de volgende onderwerpen:

 • Verliefd • Puberteit • Billen • Zoenen • Transgender • Ongesteld • Versieren en verkering • Borsten • Zwanger • e.a.

En verder met: puberpanel, tips, weetjes, handige checklists, do's & don'ts, nuttige testjes, een uitklappiemel en blootmemory.
Het boek zit in de leskist Lentekriebels voor het basisonderwijs

Dokter Corrie geeft antwoord

Fier Academy

De Fier Academy heeft een breed aanbod in voorlichting en  deskundigheidsbevordering op alle  expertisegebieden van Fier!. De onderwerpen zijn:

 • (Cyber)pesten
 • Loverboys
 • Sexting
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Ouderenmishandeling
 • Omgaan met social media
 • Mensenhandel
 • Seksualiteit en relaties
 • (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk

 Ook maatschappelijke ontwikkelingen of een vraag die gesteld wordt, kan een aanleiding zijn om een aanbod te ontwikkelen.

Heeft u een specifieke vraag of ondersteuning nodig op een van onze expertise gebieden neem dan gerust contact op via de website.

Fier Academy

Gastlessen Seksuele en Relationele vorming

Voorlichters van Centrum Seksuele Gezondheid Noord Nederland (SGNN) verzorgen trainingen voor professionals op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook verzorgen de voorlichters van SGNN ouderbijeenkomsten aan opvoeders waarbij allerlei thema’s op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele opvoeding aan bod komen. Zowel de training als ouderbijeenkomst wordt op maat aangeboden.

Training voor professionals

SGNN biedt trainingen voor professionals uit het onderwijs, de gezondheidszorg, jeugdzorg en kinderopvang. Tijdens de training wordt er aandacht besteed aan:

 • de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren
 •  het duiden van normaal en afwijkend seksueel gedrag (vlaggensysteem en meldcode)
 • hoe je als professional om kunt gaan met situaties waarin seksualiteit een rol speelt (casuïstiek)
 •  visie, uitgangspunten en regels voor beleidsvoering op het thema seksuele en relationele vorming
 • beschikbaar lesmateriaal om als professional zelf voorlichting te geven 
Ook is het mogelijk om een docententraining te volgen over het lespakket “lang leve de liefde”, “lentekriebels” of “let’s talk” ( voor deze materialen zie de lespakketten).

Ouderbijeenkomsten

SGNN geeft tijdens ouderbijeenkomsten informatie aan opvoeders over de seksuele en relationele opvoeding van hun kinderen. Dit bieden we aan op scholen, jeugdcentra, kinderopvang en organisaties voor jeugd en gezin. Tijdens een ouderbijeenkomst wordt er ingegaan op de seksuele gezondheid en seksuele ontwikkeling, seksuele opvoeding, casuïstiek en internetgebruik van kinderen en jongeren. Opvoeders kunnen ervaringen en tips met elkaar uitwisselen.

Invulling gastlessen

Er zijn verschillende mogelijkheden om invulling aan de gastlessen te geven:
 1. Seksuele voorlichting: Anticonceptie en Soa
  Bescherming tegen (ongewenste) zwangerschap en soa, oefenen om grenzen en wensen aan te geven
 2. Seks en zo: Hoe maak je seks nog leuker?
  Aandacht voor de positieve kanten van relaties en seks
 3. Rondje Seksualiteit: praten over seksualiteit
  Jongeren praten en discussiëren over hun ei­gen normen en waarden met betrek­king tot seksualiteit
 4. Boystime!
  Door op een leuke en interactieve wijze met jongens over seksualiteit te praten, worden zij gestimuleerd zich te verdiepen in hun rol als jongen nu en als man straks en in een (liefdes)rela­tie
 5. Girlstime!
  De meiden worden op een leuke en interactieve wijze gestimu­leerd om na te denken over hun rol als meisje nu en als vrouw straks en in een (liefdes)relatie
 6. Zwanger en dan?
  Wat kan een jonge meid doen als zij op jonge leeftijd onbedoeld zwanger raakt?
 7. Cyberseks
  Jongeren krijgen inzicht in eigen en andermans grenzen tijdens het internetgebruik, hoe ga je veilige en respectvolle contacten aan via sociale media
 8. Seksuele diversiteit
  Doel van deze les is om meer respect en tolerantie te creëren ten opzichte van mensen met homo-,lesbische, bi-, of ransgendergevoelen
De gastles kan aanvullend op het lespakket Lang Leve de Liefde worden gegeven.
Gastlessen Seksuele en Relationele vorming

Girls’ Choice:

Het bordspel 'Girls' Choice, wensen en grenzen in intimiteit' is gericht op empowerment van meiden van 10-13 jaar (basisspel) en ouder. Het spel moedigt meisjes aan om na te denken over verschillende vragen.

Het spel bestaat uit opdrachten, zoals een rollenspel, een algemene vraag, een persoonlijke vraag of een non-verbale oefening. Het spel is ontwikkeld om te gebruiken als aanvulling op voorlichtingsprogramma's of lessen seksuele en relationele vorming en kan ook worden gebruikt in buitenschoolse settings zoals in club- of buurthuizen.

Girls’ Choice:

Grensoverschrijdend gedrag: relaties en seksualiteit

Soms is de grens tussen experimenteren en misbruik, tussen vrijwillige en gedwongen  flinterdun. Uit onderzoek blijkt dat één op de zes meisjes en één op de twintig jongens wel eens is gedwongen tot seksuele handelingen. Jongeren moeten tegenwoordig stevig in hun schoenen staan om zich niet te laten misbruiken, niet te laten verleiden of te laten manipuleren.

Op aanvraag biedt Fier Fryslân programma’s voor zowel leerlingen, leerkrachten en ouderbijeenkomsten aan.

Grensoverschrijdend gedrag: relaties en seksualiteit

Kriebels in je buik

Kriebels in je buik is een digitale lessenserie over weerbaarheid, relaties en seksualiteit voor het basisonderwijs. Kriebels in je buik is een online lesmethode voor relationele en seksuele vorming in groep 1 tot en met 8. Met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele onderdelen.

Het lespakket bestaat uit:

 • Toegang tot lessenportal met online lessen voor groep 1 t/m 8
 • Algemene introductie in relationele en seksuele vorming
 • Vragenbox voor anonieme vragen van leerlingen
 • Toegang tot een dashboard van de school om de voortgang te monitoren.

Er is ook een pakket voor het speciaal onderwijs.

Kriebels in je buik

Leskist relaties en seksualiteit

De GGD heeft een leskist samengesteld met lesmaterialen voor het basisonderwijs.  De leskist is bedoeld voor alle groepen van het basisonderwijs. De leskist is goed te gebruiken bij lessen over relaties en seksualiteit én bijvoorbeeld in de Week van de Lentekriebels.

De leskist bestaat uit de volgende onderdelen:

Boeken:

 • Ik vind jou lief
 • Nee! Een boek over nee en ja zeggen
 • Puberboek
 • Ben jij ook op mij?
 • Dokter Corrie geeft antwoord over puberteit, seksualiteit en relaties

Lesmateriaal

 • Lespakket Relaties en Seksualiteit of informatie over Kriebels in je buik
 • Puberkwartetten
 • Richtlijn seksuele en relationele vorming
 • Kriebels op school, draaiboek voor een ouderavond
 • Draaiboek Week van de Lentekriebels

Folders

 • Seksuele opvoeding
 • Pubergidsen
Leskist relaties en seksualiteit

Liefdesplein

Vierdelige serie over relaties en seksualiteit. In Liefdesplein komen thema's aan de orde, afgewisseld met dramascènes, animatie en gesprekken met deskundigen. De bedoeling is discussie in de klas te stimuleren.
Liefdesplein

Ouderbijeenkomst Relaties en Seksualiteit

GGD Fryslân kan een ouderbijeenkomst op school verzorgen over relaties en seksualiteit, als dit past binnen een brede aanpak van dit thema op school.

Vaak wordt de ouderbijeenkomst in of rondom de de Week van de Lentekriebels (rond 21 maart)  georganiseerd

De school kan kiezen uit drie soorten ouderbijeenkomsten:

1. Algemene ouderbijeenkomst relaties en seksualiteit

2.  Ouderbijeenkomst seksuele weerbaarhied

3. Relaties en Seksualiteit en nieuwe media

 

Duur circa 1,5 tot 2 uur

 

Ouderbijeenkomst Relaties en Seksualiteit

Puberkwartet

Het kwartetspel gaat over wat er gebeurt in de puberteit. Het gaat over: verliefd zijn, je lichaam, verkering, vriendschap, voorbehoedmiddelen, soa, grenzen aangeven en respecteren. Het kan zowel thuis als op school worden gebruikt.

Puberkwartet

Veilig wijs

Veilig wijs is een lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor het primair onderwijs en werkt vanuit een waardegerichte benadering. De theoretische informatie en de praktische opdrachten zijn gekoppeld aan een van de waarden respect, liefde, zorg of veiligheid.

 

Veilig wijs

Versierdoos

De versierdoos kan gebruikt worden bij lessen over relaties en seksualiteit en ook bijvoorbeeld bij de invulling van de Week van de Lentekriebels. De versierdoos is een hulpmiddel bij het feestelijk versieren van de lessen. De versierdoos bevat de volgende materialen:

 • Kunstof rozenblaadjes
 • kunstof rode rozen
 • rode garland slinger hartvorm
 • rode decoratieharten
 • plastic bakje (om hartjes snoepjes in te doen)
 • decoratiekleed
 • 1 ansichtkaarthouder met ansichtkaart
 • zakje met hartjes ballonnen

 

Versierdoos

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Elke school heeft een klachtenregeling (wettelijk verplicht). Ook klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten vallen hieronder. De school is aangesloten bij een klachtencommissie en elke school heeft een contactpersoon en een vertrouwenspersoon.

Kind en/of ouder/verzorger kunnen vrijuit met de vertrouwenspersoon spreken en een klacht voorleggen. Een aantal scholen heeft een overeenkomst gesloten met GGD Fryslân om de functie vertrouwenspersoon op zich te nemen. Deze functie wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen.

 

Vertrouwenspersoon GGD Fryslân

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarin in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De Week van de Lentekriebels is elk jaar in de 3e week van maart. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de week op een ander moment te organiseren. Elk jaar wordt voor een thema gekozen.

De Lentekriebelweek heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling en te leren verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.

Er is veel informatie beschikbaar via de landelijke website, daarnaast kan GGD Fryslân adviseren over de invulling van de week en is er ook materiaal via de GGD te leen.

 

 

 

Week van de Lentekriebels

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN