Milieu en natuur

Vindt uw school een frisse, groene en bewuste leeromgeving belangrijk? Ga dan aan de slag met het themacertificaat “milieu en natuur”. In dit themacertificaat staat aandacht voor deze drie onderwerpen centraal. Denk hierbij aan het monitoren van de ventilatie en aandacht voor milieubewustzijn, zoals het scheiden van afval en energiebesparing. Maar ook het aanbieden van “groene” activiteiten, want ieder kind wil toch graag spelen in het bos en zo kennismaken met de natuur?

ABCD tool

De ABCD tool is een eenvoudig online hulpmiddel (vragenlijst) om te kijken hoe de school scoort op binnenmilieu. Er wordt gekeken naar vier aspecten:

 • binnenlucht kwaliteit
 • thermisch binnenmilieu
 • geluid en akoestiek
 • licht en uitzich

 

ABCD tool

Bijenkast leskist

Een echte bijenkast dient als leskist. Alle attributen van de imker zijn ook aanwezig.. Natuurlijk ook een potje bijenwas. De leskist is bestemd voor groep 5 en 6, maar ook voor de onderbouw is er een lesbrief. Werkbladen voor alle bouwen zijn aanwezig. Er is een serie mooie grote foto’s met alle informatie over bijen. De rest van de inventaris bestaat uit informatie, zoekkaarten, een cd-rom. Eigenlijk kan een les over bijen niet gegeven worden zonder een bezoek aan een bijenstal te brengen of een imker uit te nodigen in de klas. Telefoonnummers om een bezoek te kunnen regelen staan vermeld in de reader “Bomen en bijen”.

Te gebruiken van mei - september, buiten en binnen.

Bijenkast leskist

Bijenpad

Welk type bijen zijn er en hoe leven ze? Hoe groeit een bij, wat doen ze en hoe praten bijen met elkaar? Aan de hand van 10 opdrachten leren de leerlingen spelenderwijs meer over het bestaan van een bij. Ook vragen als “Wat wordt er bedoeld met de term ‘Bezig Bijtje’?”, komen aan de orde. Kinderen ontdekken het met behulp van deze leskist!

Te gebruiken: Buiten bij bloemen, in het voorjaar en de zomer.

Bijenpad

De grote plantenjacht

De grote plantenjacht is een lesproject van vijf lessen, waarbij leerlingen van de omgeving van de school onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen platen en dieren, ze gaan natuurschatten verzamelen en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten. Na afloop ontvangt de school 100, - euro om het actieplan van de leerlingen uit te voeren.

De grote plantenjacht bestaat uit de volgende lessen:

 • Algemene informatie en quiz
 • Schatkaart van de natuur
 • Leerkaarten
 • Natuurschatkist
 • Nog meer biodiversiteit
De grote plantenjacht

De wilde stad in de klas

De wilde stad is een bioscoopfilm die de stad bekijkt vanuit de ogen van de vele wilde dieren en planten die er leven. Voor dieren zijn onze straten, tunnels, grachten en gebouwen net zo aantrekkelijk als de wildernis: De stad is natuur. De film is een meeslepend verhaal vol avontuurlijke ontmoetingen tussen mens en dier.

Bij de film is een leuk, afwisselend, interactief lespakket ontwikkeld voor groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs, met clops op basis van beelden uit de film Met de clips, lesbrieven en werkbladen kun je in de klas aan de slag maar het leukste is natuurlijk om naar buiten te gaan. De wilde stad begint al op het schoolplein...

De wilde stad in de klas

Drankenkartons

Met het lespakket Drankenkartons kunnen leerlingen klassikaal of zelfstandig aan de slag met het thema recycling. Het lespakket is ook geschikt voor een presentatie of spreekbeurt. Bij het pakket is een prijsvraag inbegrepen, waarmee de klas een bezoek aan de recyclingfabriek kan winnen.

Melkpakken, pakken sap, vla of yoghurt, ze zijn gemaakt van karton, maar lekken niet. Hoe zit dat? Hoe worden pakken gerecycled? En hoe kan het dat de schoolmelkpakjes in hun tweede leven een kartonnen doos worden, of wc-papier?

Het lespakket bestaat uit:

 • 25 gestanste vouwbladen voor het vouwen van een drankenkarton
 • 1 zakje gerecycled papier
 • 1 zakje met plastic en aluminium pulp
 • Een begeleidende brief
 • De informatieve website: www.hedra.kenmerk.nl

 

Drankenkartons

Drink water net als Sem en prinses Drupje

Het waterpakket is bedoeld voor groep 1 tot en met 4 van het basisonderwijs. Het doel van het waterpakket is leerlingen op een speelse manier motiveren om water te gaan drinken. In het pakket zitten allemaal leuke, interactieve lessen en spelvormen. De inhoud van het waterpakket bestaat uit:

 • Voorleesboek Het lekke luchtkasteel
 • Lesbrief
 • Werkbladen
 • Rekenen met suikerklontjes
 • Waterhoentjes zoeken
 • Waterdiploma
 • Waterquiz
 • Spel: Onder de doek
 • Prinsessenjurk
 • Folders en poster
 • USB met lesbrief, werkbladen en informatieve filmpjes
 • En nog veel meer

Het waterpakket is te leen bij GGD Fryslân

Drink water net als Sem en prinses Drupje

Droppie water in de klas

Droppie water is een digitale lesmodule over water. Leerlingen maken kennis met de wereld van het water. Het pakket bevat: handleidingen voor de docent, lesbladen, klikplaten, games, proefjes en een quiz voor de leerlingen.
Droppie water in de klas

Duurzaamheid in de klas

Greenpeace heeft een speciale pagina over lesmateriaal. Het lesmateriaal is bestemd voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het zijn lespakketten over duurzaamheid en aanverwante zaken. De lesmaterialen zijn gratis te downloaden en gebruiken.
Duurzaamheid in de klas

Een frisse klas

Het informatieblad een frisse klas geeft praktische tips en adviezen over een gezonde ventilatie in de klas, ook in de winter.
Een frisse klas

Gezonde schoolpleinen

Een gezond schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd. De website staat boordenvol praktische tips en voorbeelden zodat scholen zelfstandig aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein. Het project is bedoeld voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
Gezonde schoolpleinen

Gezondheidsonderzoek

Op de basisschool en tijdens het voortgezet onderwijs krijgen de  kinderen een paar keer een uitnodiging voor preventief gezondheidsonderzoek door GGD Fryslân.

De  jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente werken samen in een team en voeren de onderzoeken uit.  Alle 5-jarige en leerlingen uit groep 7 worden gezien. Tijdens deze onderzoeken is er aandacht voor diverse leefstijl thema's.

 

Gezondheidsonderzoek

Groen gelinkt

Groen gelinkt geeft inspiratie voor een onvergetelijke les. Verrijk je les over natuur, gezonde voeding en duurzaamheid met interessante lesmaterialen, gastlessen of excursies bij jouw in de buurt. In GroenGelinkt zoek en vind je in één oogopslag educatief aanbod van meer dan 600 organisaties. Onderzoekend en belevend leren was nog nooit zo gemakkelijk.
Groen gelinkt

Groen kennisnet

Groen Kennisnet is een project van Wageningen University & Research waarin de groene onderwijsinstellingen, hun lectoraten, het Onderwijsvernieuwingsprogramma en de centra voor innovatief vakmanschap en de centres of expertise mede uitvoerende partners zijn. Er is een overzicht van lesmaterialen voor alle typen onderwijs
Groen kennisnet

Het groene schoolplein

Het groene schoolplein stimuleert (spel-)ontwikkeling en daagt leerlingen uit om zorgvuldig met het aanwezige leer- en speelgroen om te gaan. Het groene schoolplein is altijd acueel, leerzaam en vooral uitdagend. Gezelligheid, veiligheid en het sociale karakter sluiten goed aan bij de kernwaarden die leven binnen de school.

Kernwaarden:

 • Respectvol: de leerlingen hebben respect voor elkaar tijdens de pauze, maar ook voor de materialen en het aanwezige groen.
 • Veilig: het nieuwe sport- & spelmateriaal, het nieuwe hek, het groen zijn veilig om mee te spelen. De groente uit de moestuin is veilig om te eten.
 • Leerlingen dagen zichzelf uit om steeds meer te kunnen en te durven op het gebied van sport en spel. Door de aanwezigheid van groen op het plein, ontwikkelen de leerlingen zorg voor de natuur.
 • Verantwoordelijkheid: de leerlingen leren goed om te gaan met alle spullen.
Het groene schoolplein

Himmelwike + lespakket

Vanuit de provincie Friesland in samenwerking met Omrin is er één keer in het jaar de 'Himmelwike'. Scholen kunnen zich aanmelden voor een lespakket en meedoen om zwerfafval op te ruimen in de omgeving van school. Doel is onder andere bewustwording van zwerfafval en wat ze er aan kunnen doen. Prikstokken en vestjes worden gebracht en opgehaald op school.

 

 

Himmelwike + lespakket

IVN

IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) werkt aan een duurzame samenleving. Het idee van IVN is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN heeft een ruime collectie lesmaterialen voor het basisonderwijs. Naast het lesmateriaal zijn er ook allerlei andere materialen te koop:

 • Natuurboeken
 • Zoekkaarten
 • Veldwerk materialen zoals: loepen
 • Natuurontdekkisten

 

IVN

Knutselend vergroenen

Samen en simpel je schoolplein vergroenen met de handige en leuke tips uit de tip-sheet van IVN.

Kijk op: www.scharrelkids.nl voor meer tips en beleef het buiten.

Meer weten over gezonde schoolpleinen? Kijk op: www.gezondeschool.nl/schoolpleinen

 

Knutselend vergroenen

Landbouw leskist

Reeds eeuwenlang bestaat er een wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. In de map zijn rond het thema “de Friese boerderij “ voor de bovenbouw lessuggesties uitgewerkt, waarin de betekenis en het gebruik van de omgeving door de mens duidelijk wordt.

De geschiedenis van het boerenbedrijf wordt behandeld en er is een lesbrief over biologische landbouw. Voor de verschillende opdrachten en activiteiten genoemd in de map is praktisch materiaal aanwezig.

 Bij de lessen kan verder gebruik gemaakt worden van  agrarische vakbladen en zoekkaarten.

Landbouw leskist

Lespakket week zonder vlees

Stichting Nationale Week Zonder Vlees vraagt leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs om op speelse wijze 1 uur aandacht te besteden an de vraag wat gezonde, duurzame voeding is. Hiervoor is lesmateriaal ontwikkeld. Als klassen mee doen dan ontvangen ze een leuke, gezonde verrrassing! Het lespakket bestaat uit:

 • Docentenhandleiding
 • Bronnenlijst
 • Powerpoint
 • Uitgeschreven tekst bij de Powerpoint
 • Afhankelijk van de doelgroep additieven die nodig zijn voor de les

 

Lespakket week zonder vlees

Moestuintjes

Smallingerlandse scholen kunnen zich aanmelden voor een vierkante meter tuintje bij de klas. Om vanaf mei wekelijks te onderhouden met de kinderen en te oogsten vóór de zomer. In de week van 15 mei worden de vierkante meterbakken, aarde, zaai- en plantgoed gebracht door Leerbedrijf Forsa in samenwerking met Volkstuinvereniging de Wrottersploech.
Moestuintjes

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN