Milieu en natuur

Vindt uw school een frisse, groene en bewuste leeromgeving belangrijk? Ga dan aan de slag met het themacertificaat “milieu en natuur”. In dit themacertificaat staat aandacht voor deze drie onderwerpen centraal. Denk hierbij aan het monitoren van de ventilatie en aandacht voor milieubewustzijn, zoals het scheiden van afval en energiebesparing. Maar ook het aanbieden van “groene” activiteiten, want ieder kind wil toch graag spelen in het bos en zo kennismaken met de natuur?

 

ABCD tool

De ABCD tool is een eenvoudig online hulpmiddel (vragenlijst) om te kijken hoe de school scoort op binnenmilieu. Er wordt gekeken naar vier aspecten:

 • binnenlucht kwaliteit
 • thermisch binnenmilieu
 • geluid en akoestiek
 • licht en uitzich

 

ABCD tool

De grote plantenjacht

De grote plantenjacht is een lesproject van vijf lessen, waarbij leerlingen van de omgeving van de school onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen platen en dieren, ze gaan natuurschatten verzamelen en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten. Na afloop ontvangt de school 100, - euro om het actieplan van de leerlingen uit te voeren.

De grote plantenjacht bestaat uit de volgende lessen:

 • Algemene informatie en quiz
 • Schatkaart van de natuur
 • Leerkaarten
 • Natuurschatkist
 • Nog meer biodiversiteit
De grote plantenjacht

De wilde stad in de klas

De wilde stad is een bioscoopfilm die de stad bekijkt vanuit de ogen van de vele wilde dieren en planten die er leven. Voor dieren zijn onze straten, tunnels, grachten en gebouwen net zo aantrekkelijk als de wildernis: De stad is natuur. De film is een meeslepend verhaal vol avontuurlijke ontmoetingen tussen mens en dier.

Bij de film is een leuk, afwisselend, interactief lespakket ontwikkeld voor groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs, met clops op basis van beelden uit de film Met de clips, lesbrieven en werkbladen kun je in de klas aan de slag maar het leukste is natuurlijk om naar buiten te gaan. De wilde stad begint al op het schoolplein...

De wilde stad in de klas

Drankenkartons

Met het lespakket Drankenkartons kunnen leerlingen klassikaal of zelfstandig aan de slag met het thema recycling. Het lespakket is ook geschikt voor een presentatie of spreekbeurt. Bij het pakket is een prijsvraag inbegrepen, waarmee de klas een bezoek aan de recyclingfabriek kan winnen.

Melkpakken, pakken sap, vla of yoghurt, ze zijn gemaakt van karton, maar lekken niet. Hoe zit dat? Hoe worden pakken gerecycled? En hoe kan het dat de schoolmelkpakjes in hun tweede leven een kartonnen doos worden, of wc-papier?

Het lespakket bestaat uit:

 • 25 gestanste vouwbladen voor het vouwen van een drankenkarton
 • 1 zakje gerecycled papier
 • 1 zakje met plastic en aluminium pulp
 • Een begeleidende brief
 • De informatieve website: www.hedra.kenmerk.nl

 

Drankenkartons

Drink water net als Sem en prinses Drupje

Het waterpakket is bedoeld voor groep 1 tot en met 4 van het basisonderwijs. Het doel van het waterpakket is leerlingen op een speelse manier motiveren om water te gaan drinken. In het pakket zitten allemaal leuke, interactieve lessen en spelvormen. De inhoud van het waterpakket bestaat uit:

 • Voorleesboek Het lekke luchtkasteel
 • Lesbrief
 • Werkbladen
 • Rekenen met suikerklontjes
 • Waterhoentjes zoeken
 • Waterdiploma
 • Waterquiz
 • Spel: Onder de doek
 • Prinsessenjurk
 • Folders en poster
 • USB met lesbrief, werkbladen en informatieve filmpjes
 • En nog veel meer

Het waterpakket is te leen bij GGD Fryslân

Drink water net als Sem en prinses Drupje

Droppie water in de klas

Droppie water is een digitale lesmodule over water. Leerlingen maken kennis met de wereld van het water. Het pakket bevat: handleidingen voor de docent, lesbladen, klikplaten, games, proefjes en een quiz voor de leerlingen.
Droppie water in de klas

Duurzaamheid in de klas

Greenpeace heeft een speciale pagina over lesmateriaal. Het lesmateriaal is bestemd voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het zijn lespakketten over duurzaamheid en aanverwante zaken. De lesmaterialen zijn gratis te downloaden en gebruiken.
Duurzaamheid in de klas

Een frisse klas

Het informatieblad een frisse klas geeft praktische tips en adviezen over een gezonde ventilatie in de klas, ook in de winter.
Een frisse klas

Gezonde schoolpleinen

Een gezond schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd. De website staat boordenvol praktische tips en voorbeelden zodat scholen zelfstandig aan de slag kunnen met het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein. Het project is bedoeld voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
Gezonde schoolpleinen

Gezondheidsonderzoek

Op de basisschool en tijdens het voortgezet onderwijs krijgen de  kinderen een paar keer een uitnodiging voor preventief gezondheidsonderzoek door GGD Fryslân.

De  jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente werken samen in een team en voeren de onderzoeken uit.  Alle 5-jarige en leerlingen uit groep 7 worden gezien. Tijdens deze onderzoeken is er aandacht voor diverse leefstijl thema's.

 

Gezondheidsonderzoek

Groen gelinkt

Groen gelinkt geeft inspiratie voor een onvergetelijke les. Verrijk je les over natuur, gezonde voeding en duurzaamheid met interessante lesmaterialen, gastlessen of excursies bij jouw in de buurt. In GroenGelinkt zoek en vind je in één oogopslag educatief aanbod van meer dan 600 organisaties. Onderzoekend en belevend leren was nog nooit zo gemakkelijk.
Groen gelinkt

Groen kennisnet

Groen Kennisnet is een project van Wageningen University & Research waarin de groene onderwijsinstellingen, hun lectoraten, het Onderwijsvernieuwingsprogramma en de centra voor innovatief vakmanschap en de centres of expertise mede uitvoerende partners zijn. Er is een overzicht van lesmaterialen voor alle typen onderwijs
Groen kennisnet

Himmelwike + lespakket

Vanuit de provincie Friesland in samenwerking met Omrin is er één keer in het jaar de 'Himmelwike'. Scholen kunnen zich aanmelden voor een lespakket en meedoen om zwerfafval op te ruimen in de omgeving van school. Doel is onder andere bewustwording van zwerfafval en wat ze er aan kunnen doen. Prikstokken en vestjes worden gebracht en opgehaald op school.

 

 

Himmelwike + lespakket

IVN

IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) werkt aan een duurzame samenleving. Het idee van IVN is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN heeft een ruime collectie lesmaterialen voor het basisonderwijs. Naast het lesmateriaal zijn er ook allerlei andere materialen te koop:

 • Natuurboeken
 • Zoekkaarten
 • Veldwerk materialen zoals: loepen
 • Natuurontdekkisten

 

IVN

Knutselend vergroenen

Samen en simpel je schoolplein vergroenen met de handige en leuke tips uit de tip-sheet van IVN.

Kijk op: www.scharrelkids.nl voor meer tips en beleef het buiten.

Meer weten over gezonde schoolpleinen? Kijk op: www.gezondeschool.nl/schoolpleinen

 

Knutselend vergroenen

Lespakket week zonder vlees

Stichting Nationale Week Zonder Vlees vraagt leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs om op speelse wijze 1 uur aandacht te besteden an de vraag wat gezonde, duurzame voeding is. Hiervoor is lesmateriaal ontwikkeld. Als klassen mee doen dan ontvangen ze een leuke, gezonde verrrassing! Het lespakket bestaat uit:

 • Docentenhandleiding
 • Bronnenlijst
 • Powerpoint
 • Uitgeschreven tekst bij de Powerpoint
 • Afhankelijk van de doelgroep additieven die nodig zijn voor de les

 

Lespakket week zonder vlees

Naar een beter binnenmilieu

Naar een beter binnenmilieu geeft informatie en tips ter verbetering van het binnenmilieu. Aan de orde komt: inrichting en gbruik van klaslokalen, schoonmaak en gebouwbeheer, thermisch comfort (verwarming), ventileren en samenwerking.
Naar een beter binnenmilieu

Programma van Eisen 'Frisse Scholen'

Op de website Frisse Scholen  is veel informatie te vinden voor scholen gericht op een gezond milieu, zo ook het programma van 'Eisen Frisse Scholen' Dit programma  kan als leidraad dienen voor opdrachtgevers van nieuw en verbouw van scholen bij het realiseren van frisse scholen.
Programma van Eisen 'Frisse Scholen'

Project verbetering binnenmilieu op basisscholen

Steeds vaker blijkt dat het binnenmilieu in veel schoolgebouwen sterk te wensen overlaat. Op veel scholen is het muf, te koud, te warm of te donker.
Een slecht binnenmilieu op school kan gezondheidsklachten veroorzaken, waaronder geurhinder, vermoeidheid, hoofdpijn, zere ogen en verergering van allergie- of astmaklachten. Het leidt ook tot afname van concentratie en slechtere leerprestaties bij leerlingen.

GGD Fryslân voert sinds 2008 het project Verbetering binnenmilieu op basisscholen’ uit. Met subsidie van de overheid worden alle Friese basisscholen met een natuurlijk ventilatiesysteem binnen vijf jaar bezocht. Dit zijn scholen die afhankelijk van ramen en roosters zijn voor de luchtverversing. De GGD brengt per school de situatie met betrekking tot de ventilatie in kaart.

Deze scholen worden onderzocht volgens de eendagsmethode. In één dag wordt het onderzoek afgerond en het advies gepresenteerd. Het doel is om leerkrachten en directies bewust te maken van goed ventileren en concrete adviezen te bieden het binnenmilieu te verbeteren.

 Daarnaast wordt er in een teambijeenkomst geadviseerd over het belang van ventileren en wat de mogelijkheden zijn in de betreffende school.

Project verbetering binnenmilieu op basisscholen

Theater Smoar

Theater Smoar is een educatief theatergezelschap met passie voor het onderwijs. Theater Smoar is actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo met voorstellingen, theaterlessen en projecten. Theater Smoar ontwikkelt workshops, optredens, rollenspelen binnen scholen en maatschappelijke organisaties. De voorstellingen sluiten aan bij actuele en maatschappelijke thema's.

Met de voorstellingen worden de jongeren uitgedaagd om zelf een mening te vormen.

De voorstellingen passen bij de kerndoelen.

Theater Smoar

Toolkit milieu

Met behulp van de digitale toolkit milieu kunnen scholen nog beter ondersteund worden op het gebied van binnenmilieu. In de toolkit vindt u praktische informatie over het belang van een goed binnenmilieu en energiebesparing. Ook ondersteunt de toolkit bij de aanvraag van het themacertificaat Milieu van het vignet Gezonde School. Daarvoor kan de school gebruik maken van goede interventies en hulpmiddelen. Een aantal voorbeelden:

 • E-learning ‘Beter leren? Ventileren!’
 • Voorlichtingsfilm ‘Een frisse school begint in de klas’
 • CO2 registratieformulier
 • Voorbeeld van een onderhoudscontract
Toolkit milieu

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN