Diploma veilig internet (the game)

Diploma veilig internet (the game)

Het Diploma veilig internet is een lespakket voor leerlingen van groep 5 tot en met 8. Het doel van het lespakket is om kinderen bewuster te makenvan hun eigen handelen op internet en hen vaardigheden aan te leren om verantwoord met internet en digitale media om te gaan.

In 5 levels leren leerlingen over

  • veilig surfen
  • betrouwbaarheid en internet
  • zoekvaardigheden
  • online imago
  • digitaal pesten

The game wordt afgesloten met een digitale eindtoets.

Specificaties

 

Share This

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN