Mediawijsheid

Diploma veilig internet (the game)

Het Diploma veilig internet is een lespakket voor leerlingen van groep 5 tot en met 8. Het doel van het lespakket is om kinderen bewuster te makenvan hun eigen handelen op internet en hen vaardigheden aan te leren om verantwoord met internet en digitale media om te gaan.

In 5 levels leren leerlingen over

 • veilig surfen
 • betrouwbaarheid en internet
 • zoekvaardigheden
 • online imago
 • digitaal pesten

The game wordt afgesloten met een digitale eindtoets.

Diploma veilig internet (the game)

Gastles mediawijsheid

Voor gastessen mediawijsheid kunnen wij u door verwijzen naar een breed scala van mediacoaches in de regio Friesland. De GGD heeft zelf ook een mediacoach binnen de organisatie werken, deze kan dringende zaken oppakken. Een mediacoach kan ook trainingen aan leerkrachten verzorgen.
Gastles mediawijsheid

Inspiratieboek sociale media

Hoe zet je sociale media met succes in op school? Op die vraag geven 21 mensen uit het basisonderwijs (19 Nederlanders, 2 Vlamingen) antwoord in ons boek Sociale Media op de Basisschool. Het boek is prachtig geïllustreerd met tekeningen die kinderen over sociale media maakten. 

De leerkrachten vertellen in het inspiratieboek over hun aanpak:

 • Hoe combineer je wereldoriëntatie met sociale media?
 • Hoe zet je sociale media in voor een goed doel?
 • Hoe kunnen wiki's je helpen bij je onderwijs?
 • Hoe maak je de les spannender met QR-codes?
 • Hoe maak je leerlingen mediawijs met een klassenblog?
 • Hoe kun je apps benutten in de klas?
 • Hoe vergroot je de ouderbetrokkenheid via sociale media?
 • Hoe maak je een videoclip met de klas?
 • Hoe maak je je collega's enthousiast voor sociale media?
 • Hoe stimuleer je kennisdeling in het SBO via LinkedIn?

Bijzondere extra's:

 • Een stappenplan om sociale media op school in te voeren.
 • Het sociale media ABC met 26 x 2 tools en lestips.
Inspiratieboek sociale media

Kids in actie tegen online pesten

Cyberpesten wordt met dit pakket op een andere manier aangepakt. In een project van zes weken, gaan de leerlingen in de klas en thuis aan de slag mat opdrachten en groepsgesprekken. Ze gaan zelf op onderzoek uit en houden al hun bevindingen dagelijks bij in een persoonlijk 'expert-dagboek". Kinderen zijn de experts! Door kinderenals experts over de online wereld aan het woord te laten, voelen ze zich gehoord en zijn ze bereid meer met elkaar en de leraar te delen. Door wekelijkse groepsgesprekken leren de kinderen van elkaar wat er allemaal wel en niet mag online, wat de gevolgen zijn van online pesten, wat er allemaal mis kan gaan, maar vooral wat er allemaal leuk is online. Het project wordt afgesloten met het ontwerpen van een voorlichtingsposter of online presentatie over alles wat ze hebben geleerd.
Kids in actie tegen online pesten

Lesboekje 104 leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 - 8 jaar

Welke apps en websites zijn geschikt voor leerlingen? Waar worden ze nu echt wijzer van? De gids zet de beste apps en sites op een rij.
Lesboekje 104 leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 - 8 jaar

Mediatoolkit Samen media maken

De toolkit biedt leerkrachten en schoolleiders digitale media tools, handige checklist en voorbeeldlessen om een project in te zetten in de midden- en bovenbouw. De toolkit biedt inspirerende tips en voorbeelden omde ouderbetrokkenheid te bevorderen via sociale media.
Mediatoolkit Samen media maken

Nationaal Media Paspoort

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat kineren steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren waaneer de media hun emoties aanspreken. Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig dat kinderen zélf leren na te denken over hun motivatie en strategie om slim met media om te gaan. De lessen Mediapaspoort kunnen daarbij helpen. De lessen zijn afgestemd op de leeftijd, de belevingswereld en het leervermogen van de leerlingen.

De lessen van Nationaal Media Paspoort is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Nationaal Media Paspoort

Online masters

Online Masters is een gratis online lesprogramma over de digitale wereld. Online masters behandelt vier thema's:

 • Digitale wereld
 • creatief en vaardig online
 • veilig online
 • bewust online

In het lesprogramma nemen verschillende masters uit het vak de leerlingen mee in hun wereld. Aan de hand van filmpjes gaan de leerlingen aan de slag om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Na het doorlopen van het programma krijgen de leerlingen een certificaat waarop staat met welke vaardigheden zij hebben kennisgemaakt.

Bij het lespakket hoort een toolkit voor scholen. De toolkit kan gebruikt worden voor een ouderavond op school. De toolkit bestaat uit:

 • Een presentatie
 • Een handleiding voor de ouderavond
 • Nieuwsbrieftekst
Online masters

Samen mediawijsDe nieuwe module Samen Mediawijs van Leefstijl is beschikbaar. De module bestaat uit 4 blokken met elk 5 activiteiten/lessuggesties. De activiteiten zijn gericht op de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en zijn ook te gebruiken in de bovenbouw van het SO/SBO. U bepaalt zelf wanneer u deze activiteiten op het rooster zet. Een activiteit neemt gemiddeld 30 - 34 minuten in beslag.

Module opzet

De werkwijze is dezelfde als bij andere modules van Leefstijl. Er zijn ervaringsgerichte activiteiten voor de hele groep, afgewisseld met opdrachten in tweetallen of kleine groepjes. De nadruk ligt op het reflectieve karakter van de opdrachten, gericht op uitwisseling en bewustwording en het ontwikkelen van een gezonde attitude, met als doel dat kinderen zelf bewust keuzes leren maken in het gebruik van sociale media.

Samen mediawijs

Sociale media in het speciaal onderwijs

Het boek Sociale media in het speciaal onderwijs bevat vijftien portretten van leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs die sociale media op een inspirerende, creatieve wijze inzetten in hun klas. Het boek is gemaakt door stichting Kennisnet, in samenwerking met LESCO
Sociale media in het speciaal onderwijs

Toolbox mediaopvoeding: media? Gewoon opvoeden

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beedschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat gebruiken ze allerlei media. Moderne  media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken. Ouders hebben daar veel vragen over, zoals: "Met wie heeft mijn kind contact via de sociale media en wat gebeurt daar?"
Toolbox mediaopvoeding: media? Gewoon opvoeden

Toolkit verantwoord beeldschermgebruik

Kinderen en jongeren groeien op in een digitaal tijdperk. Er wordt steeds meer tijd besteed aan beeldschermgebruik. Onder beeldschermgebruik wordt het gebruik van TV, computer, laptop, tablet of smartphone verstaan. Kinderen en jongeren maken hier niet alleen gebruik van in hun vrije tijd. Binnen het onderwijs neemt het gebruik van dergelijke apparaten ook toe. Dit heeft voordelen zoals een verhoogde motivatie, een efficiënter leerproces en de mogelijkheid om onderwijs meer af te stemmen op individuen. Maar de inzet van beeldschermen in het onderwijs brengt ook risicio's met zich mee.

De GGD biedt scholen met deze toolkit ook handvatten om verantwoord beeldschermgebruik op scholen te bevorderen.

De toolkit richt zich op het verminderen dan wel voorkomen van risico's van beeldschermgebruik. Per gezonde school pijler wordt toegelicht wat u op school kunt doen om te komen tot verantwoord beeldschermgebruik.

Toolkit verantwoord beeldschermgebruik

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN