Mediawijsheid

Media zijn alom aanwezig en niet meer weg te denken uit het leven van een leerling. Een Gezonde School besteedt structureel aandacht aan bewust, veilig en positief gebruik van digitale media. Hierdoor worden jongeren mediawijs en leren ze hun eigen en andermans grenzen te respecteren.

Gastles mediawijsheid

Voor gastessen mediawijsheid kunnen wij u door verwijzen naar een breed scala van mediacoaches in de regio Friesland. De GGD heeft zelf ook een mediacoach binnen de organisatie werken, deze kan dringende zaken oppakken. Een mediacoach kan ook trainingen aan leerkrachten verzorgen.
Gastles mediawijsheid

Ik ben offline.nl Ganzenbordspel

Voor leerlingen die moeite hebben met het inlassen van een sociale media pauze. Als leerlingen dit spel spelen worden ze geconfronteerd met allerlei situaties die ze aan het denken zetten over het eigen sociale media gebruik. Het doel van het spel is bewustwording. Het spel is kan iik gespeeld worden met meerdere mensen, bijvoorbeeld in een klas of bibliotheek. Er kunnen 6 mensen spelen per ganzebord. Er kunnen ook meerdere borden worden uitgeprint.

Het spel bestaat uit:

 • Algemene informatie
 • Het ganzenbord
 • Pionnen en dobbelstenen
 • Opdrachten, spelregels, valkuilen 11 - 13 jaar
 • Opdrachten, spelregels, valkuilen 13 - 21 jaar
 •  Opdrachten voor het hele gezin

Na het invullen van het formulier kan het spel gedownload worden.

Ik ben offline.nl Ganzenbordspel

Lesboekje 104 leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 - 8 jaar

Welke apps en websites zijn geschikt voor leerlingen? Waar worden ze nu echt wijzer van? De gids zet de beste apps en sites op een rij.
Lesboekje 104 leerzame apps en sites voor leerlingen van 2 - 8 jaar

Mediatoolkit Samen media maken

De toolkit biedt leerkrachten en schoolleiders digitale media tools, handige checklist en voorbeeldlessen om een project in te zetten in de midden- en bovenbouw. De toolkit biedt inspirerende tips en voorbeelden omde ouderbetrokkenheid te bevorderen via sociale media.
Mediatoolkit Samen media maken

Nationaal Media Paspoort

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het betekent dat kineren steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren waaneer de media hun emoties aanspreken. Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig dat kinderen zélf leren na te denken over hun motivatie en strategie om slim met media om te gaan. De lessen Mediapaspoort kunnen daarbij helpen. De lessen zijn afgestemd op de leeftijd, de belevingswereld en het leervermogen van de leerlingen.

De lessen van Nationaal Media Paspoort is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Nationaal Media Paspoort

Online masters

Online Masters is een gratis online lesprogramma over de digitale wereld. Online masters behandelt vier thema's:

 • Digitale wereld
 • creatief en vaardig online
 • veilig online
 • bewust online

In het lesprogramma nemen verschillende masters uit het vak de leerlingen mee in hun wereld. Aan de hand van filmpjes gaan de leerlingen aan de slag om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Na het doorlopen van het programma krijgen de leerlingen een certificaat waarop staat met welke vaardigheden zij hebben kennisgemaakt.

Bij het lespakket hoort een toolkit voor scholen. De toolkit kan gebruikt worden voor een ouderavond op school. De toolkit bestaat uit:

 • Een presentatie
 • Een handleiding voor de ouderavond
 • Nieuwsbrieftekst
Online masters

Samen mediawijsDe nieuwe module Samen Mediawijs van Leefstijl is beschikbaar. De module bestaat uit 4 blokken met elk 5 activiteiten/lessuggesties. De activiteiten zijn gericht op de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en zijn ook te gebruiken in de bovenbouw van het SO/SBO. U bepaalt zelf wanneer u deze activiteiten op het rooster zet. Een activiteit neemt gemiddeld 30 - 34 minuten in beslag.

Module opzet

De werkwijze is dezelfde als bij andere modules van Leefstijl. Er zijn ervaringsgerichte activiteiten voor de hele groep, afgewisseld met opdrachten in tweetallen of kleine groepjes. De nadruk ligt op het reflectieve karakter van de opdrachten, gericht op uitwisseling en bewustwording en het ontwikkelen van een gezonde attitude, met als doel dat kinderen zelf bewust keuzes leren maken in het gebruik van sociale media.

Samen mediawijs

Toolbox mediaopvoeding: media? Gewoon opvoeden

Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beedschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat gebruiken ze allerlei media. Moderne  media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken. Ouders hebben daar veel vragen over, zoals: "Met wie heeft mijn kind contact via de sociale media en wat gebeurt daar?"
Toolbox mediaopvoeding: media? Gewoon opvoeden

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN