Trammelant in tandenland

Trammelant in tandenland

'Trammelant in Tandenland' gaat over mondgezondheid. Het is een programma voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en hun ouders. ‘Trammelant in tandenland’ bestaat uit een draaiboek, filmpjes, prentenboek en een handleiding voor de leerkracht. Daarnaast is een voorbeeldtekst voor  schoolkrant en/of schoolwebsite beschikbaar.

Specificaties

  • Doelgroep:
    Leerlingen groep 1 t/m 4
  • Aanbieder:

    'Trammelant in tandenland' is samenwerking van meerdere GGDen

  • Erkenning:
    Trammelant in Tandenland is erkend als goed onderbouwd
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN