Gebitscontrole via Periodiek Gezondheidsonderzoek

Gebitscontrole via Periodiek Gezondheidsonderzoek

Op de basisschool en tijdens het voortgezet onderwijs ontvangen de  kinderen een uitnodiging voor preventief gezondheidsonderzoek door GGD Fryslân. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente werken samen in een team en voeren de onderzoeken uit.

Tijdens de gezondheidsonderzoeken is er aandacht voor de mondgezondheid en krijgt u zo nodig uitleg of voorlichting over de verzorging van het gebit.

Specificaties

  • Doelgroep:
    Leerlingen basisonderwijs
  • Kosten:
    Geen kosten aan verbonden.
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN