Hygiëne

Het thema “hygiëne” gaat over onderwerpen rond persoonlijke verzorging. Het gaat om hygiëne (handenwassen, gebruik van toiletten), mondgezondheid, hoofdluis en zonnen.

Friese Tandenpoetsweek

In de eerste week van november organiseert GGD Fryslân in samenwerking met de opleiding tandartsassistent van ROC de Friese Poort de Friese Tandenpoetsweek.

In deze week is ook het nationaal schoolontbijt. Eten en tandenpoetsen horen bij elkaar. Goed poetsen is en blijft de basis voor een goede mondgezondheid, samen met gezond eten.


Wat hebben wij u te bieden?

Een student van de Friese Poort geeft een les en een poetsinstructie aan de kinderen van groep 3 en/of 4 en aan groep 7 en/of 8.

Deze les duurt ongeveer 45 minuten. Er wordt aandacht besteed aan voeding en gebitsverzorging. Aan het eind van de les wordt er poetsinstructie aan de kinderen gegeven. De kinderen krijgen van ons een tandenborstel. Voor de ouders wordt informatie meegegeven.

Gebitscontrole via Periodiek Gezondheidsonderzoek

Op de basisschool en tijdens het voortgezet onderwijs ontvangen de  kinderen een uitnodiging voor preventief gezondheidsonderzoek door GGD Fryslân. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente werken samen in een team en voeren de onderzoeken uit.

Tijdens de gezondheidsonderzoeken is er aandacht voor de mondgezondheid en krijgt u zo nodig uitleg of voorlichting over de verzorging van het gebit.

Gebitscontrole via Periodiek Gezondheidsonderzoek

Gezondheidsonderzoek

Op de basisschool en tijdens het voortgezet onderwijs krijgen de  kinderen een paar keer een uitnodiging voor preventief gezondheidsonderzoek door GGD Fryslân.

De  jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente werken samen in een team en voeren de onderzoeken uit.  Alle 5-jarige en leerlingen uit groep 7 worden gezien. Tijdens deze onderzoeken is er aandacht voor diverse leefstijl thema's.

 

Gezondheidsonderzoek

Hoofdluisinstructie-advies aanpak

Op vrijwel iedere school wordt men wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen. Kinderen zijn er extra gevoelig voor, omdat ze al spelend vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. Het is de verantwoordelijkheid van school en ouders om preventieve maatregelen te nemen.

Scholen kunnen zich bij GGD Fryslân opgeven voor een gratis hoofdluisinstructie. Voor deze instructie komt een assistente van de jeugdgezondheidszorg op school. Het doel van de bijeenkomst is dat de ouderwerkgroep kennis over hoofdluis en de behandeling hiervan opdoet. Daarnaast is er aandacht voor het opzetten van een ouderwerkgroep en alle materialen die daarbij gebruikt kunnen worden.

Hoofdluisinstructie-advies aanpak

Hou je mond gezond

Het lespakket laat kinderen kennismaken met de belangrijkste onderwerpen rond het thema mondgezondheid.
Hou je mond gezond

Lespakket mondgezondheid voor nieuwkomers

Goed tandenpoetsen, maximaal 7 keer per dag eten en/of drinken en regelmatig voor controle naar de tandarts is de basis voor een goed gebit. Als je de kinderen in een vroeg stadium leert hoe ze hun gebit schoon houden, hebben ze daar hun hele leven plezier van. Het klinkt vanzelfsprekend maar is dat niet. Het belang van goede mondzorg gaat helaas nog stees aan veel kinderen en hun ouders voorbij. Dit lespakket bestaat uit instructies en materialen om hier mee aan de slag te gaan.

Lespakket mondgezondheid voor nieuwkomers

Mondgezondheid leskist

De themakist mondgezondheid bevat materialen om scholen te ondersteunen bij het uitwerken van het thema mondgezondheid door middel van kant-en-klaar lesmateriaal over gebitsverzorging.

Mondgezondheid leskist

SchoonPlein

SchoonPlein is een lesproject voor basisscholen waarin leerlingen op een aansprekende en creatieve manier aan de slag gaan met ‘leren en leven in een schone omgeving’. De schoonmaker van de school is actief betrokken bij het project en komt in de klas vertellen over zijn of haar werk. SchoonPlein laat zien dat het schoonhouden van de school iets is wat je samen doet.

Het  interactieve  lesproject bestaat uit 36 opdrachtkaarten. Met het lesmateriaal kunt u als leerkracht direct aan de slag. SchoonPlein biedt veel ruimte om het project op uw eigen manier vorm te geven, zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding.

SchoonPlein

Signaleren en doorverwijzen door leerkrachten

De leerkracht is alert op leerlingen die (afwijkend) gedrag vertonen ten aanzien van hygiëne, gehoorproblemen, gebitsproblemen of last hebben van luizen of andere ziekteverschijnselen.

Het team van de jeugdgezondheidszorg kan desgewenst adviseren.

Signaleren en doorverwijzen door leerkrachten

Toolkit luizen

 

Wat is de toolkit hoofdluis?

De Toolkit hoofdluis  is een toolkit  verschillende voorlichtingsproducten.  De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.

Voor wie is de toolkit?

De informatie in de toolkit hoofdluis is bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over hoofdluis.  De aanbieders van de informatie in de toolkit willen hiermee het gebruik van consistente en correcte communicatiemiddelen over ziekte en zorg stimuleren. De informatie is gratis beschikbaar, tenzij anders aangegeven. 

Gebruik

Iedereen die zich bezighoudt met gezondheid en communicatie, kan gebruikmaken van de communicatietoolkits. Het materiaal is eenvoudig te downloaden, en soms te bestellen.  Gebruikers kunnen op veel materialen de eigen corporate signatuur aanbrengen, zoals logo en adresgegevens. Wel dient er in ieder eindproduct een disclaimer vermeld te worden.  Bovendien is het niet toegestaan om in (de inhoud van) toolkitproducten veranderingen aan te brengen, tenzij daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiervoor contact opnemen met toolkits@rivm.nl 

Toolkit luizen

Trammelant in tandenland

'Trammelant in Tandenland' gaat over mondgezondheid. Het is een programma voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en hun ouders. ‘Trammelant in tandenland’ bestaat uit een draaiboek, filmpjes, prentenboek en een handleiding voor de leerkracht. Daarnaast is een voorbeeldtekst voor  schoolkrant en/of schoolwebsite beschikbaar.

Trammelant in tandenland

Voorlichting mondgezondheid/ gastles, ouderbijeenkomst

GGD Fryslân heeft een compleet aanbod op het gebied van ondersteuning van het thema mondgezondheid op school. Zo kunnen er gastlessen gegeven worden op  school over mondgezondheid met een poetsinstructie en aandacht voor voeding in relatie met tandzorg. Het doel van deze les is het verhogen van de kennis rond mondverzorging en het verbeteren van de mondverzorging door de kinderen zelf.

Na de les kunnen leerkrachten een leskist lenen met verschillende materialen in de klas aan de slag om zelf  een vervolg te geven aan de gastles.

Daarnaast kan er een ouderbiijeenkomst worden verzorgd waarin voorlichting over mondgezondheid in combinatie met voeding aan bod komt.

 

Voorlichting mondgezondheid/ gastles, ouderbijeenkomst

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN