Hygiëne

Het thema “hygiëne” gaat over onderwerpen rond persoonlijke verzorging. Het gaat om hygiëne (handenwassen, gebruik van toiletten), mondgezondheid, hoofdluis en zonnen.

Friese Tandenpoetsweek

In de eerste week van november organiseert GGD Fryslân in samenwerking met de opleiding tandartsassistent van ROC de Friese Poort de Friese Tandenpoetsweek.

In deze week is ook het nationaal schoolontbijt. Eten en tandenpoetsen horen bij elkaar. Goed poetsen is en blijft de basis voor een goede mondgezondheid, samen met gezond eten.


Wat hebben wij u te bieden?

Een student van de Friese Poort geeft een les en een poetsinstructie aan de kinderen van groep 3 en/of 4 en aan groep 7 en/of 8.

Deze les duurt ongeveer 45 minuten. Er wordt aandacht besteed aan voeding en gebitsverzorging. Aan het eind van de les wordt er poetsinstructie aan de kinderen gegeven. De kinderen krijgen van ons een tandenborstel. Voor de ouders wordt informatie meegegeven.

Gebitscontrole via Periodiek Gezondheidsonderzoek

Op de basisschool en tijdens het voortgezet onderwijs ontvangen de  kinderen een uitnodiging voor preventief gezondheidsonderzoek door GGD Fryslân. De jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente werken samen in een team en voeren de onderzoeken uit.

Tijdens de gezondheidsonderzoeken is er aandacht voor de mondgezondheid en krijgt u zo nodig uitleg of voorlichting over de verzorging van het gebit.

Gebitscontrole via Periodiek Gezondheidsonderzoek

Hoofdluisinstructie-advies aanpak

Op vrijwel iedere school wordt men wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen. Kinderen zijn er extra gevoelig voor, omdat ze al spelend vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. Het is de verantwoordelijkheid van school en ouders om preventieve maatregelen te nemen.

Scholen kunnen zich bij GGD Fryslân opgeven voor een gratis hoofdluisinstructie. Voor deze instructie komt een assistente van de jeugdgezondheidszorg op school. Het doel van de bijeenkomst is dat de ouderwerkgroep kennis over hoofdluis en de behandeling hiervan opdoet. Daarnaast is er aandacht voor het opzetten van een ouderwerkgroep en alle materialen die daarbij gebruikt kunnen worden.

Hoofdluisinstructie-advies aanpak

Hou je mond gezond

Het lespakket laat kinderen kennismaken met de belangrijkste onderwerpen rond het thema mondgezondheid.
Hou je mond gezond

Hygiënerichtlijn voor basisscholen

De hygiënerichtlijn is geschreven voor alle medewerkers en beroepskrachten die werkzaam zijn in de basisschool. De belangrijkste hygiënenormen zijn op een rij gezet. Als iedereen zich aan de richtlijnen houdt, beperkt men het risico op verspreiding van infectieziekten onder de kinderen en medewerkers. Aan de orde komen o.a.:

  • persoonlijke hygiëne
  • overblijven
  • schoonmaken
  • bouw en inrichting
  • voedselveiligheid etc. 
Hygiënerichtlijn voor basisscholen

Leskist mondgezondheid

De leskist mondgezondheid bevat lesmateriaal, groot gebit en borstel en jeugdliteratuur. De kist is bedoeld voor peuters, kinderopvang en basisonderwijs. 

Leskist mondgezondheid

Leskist mondgezondheid voor nieuwkomers

Goed tandenpoetsen, maximaal 7 keer per dag eten en/of drinken en regelmatig voor controle naar de tandarts is de basis voor een goed gebit. Als je de kinderen in een vroeg stadium leert hoe ze hun gebit schoon houden, hebben ze daar hun hele leven plezier van. Het klinkt vanzelfsprekend maar is dat niet. Het belang van goede mondzorg gaat helaas nog stees aan veel kinderen en hun ouders voorbij. Dit lespakket bestaat uit instructies en materialen om hier mee aan de slag te gaan.

Leskist mondgezondheid voor nieuwkomers

Lespakket handen wassen

Het lespakket is gemaakt door GGD Hart voor Brabant.

Een school is een uitstekende broedplaats voor microben als bacteriën, virussen en schimmels. Zij verspreiden zich via de lucht, ons voedsel, via voorwerpen en onze handen. Ziekteverwekkers worden zo gemakkelijk overgedragen van de ene mens op de andere. Handen wassen is de beste manier om de verspreiding van schadelijke microben te stoppen en zo te vermijden dat we ziek worden.

Reden genoeg om extra aandacht aan handhygiëne te besteden! Op een leuke, toegankelijke manier krijgen de leerlingen uit groep 7 en 8 meer informatie over het belang van handen wassen en worden zij zich meer bewust van de risico’s.

Over het lespakket

Dit lespakket bestaat uit een klassikale aftrap waarin het belang van handen wassen wordt besproken. De informatie wordt ondersteund door het uitvoeren van de boterhammenproef die aantoont dat gewassen handen aanzienlijk minder microben bevatten dan ongewassen handen.

In deel 2 van de les gaan de leerlingen in vier groepjes verschillende aspecten van handen wassen onderzoeken.

De les wordt afgesloten met een vrolijke en leerzame quiz.

Lespakket handen wassen

Toolkit luizen

 

Wat is de toolkit hoofdluis?

De Toolkit hoofdluis  is een toolkit  verschillende voorlichtingsproducten.  De informatie is afkomstig van het RIVM en partners in de publieke gezondheid.

Voor wie is de toolkit?

De informatie in de toolkit hoofdluis is bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over hoofdluis.  De aanbieders van de informatie in de toolkit willen hiermee het gebruik van consistente en correcte communicatiemiddelen over ziekte en zorg stimuleren. De informatie is gratis beschikbaar, tenzij anders aangegeven. 

Gebruik

Iedereen die zich bezighoudt met gezondheid en communicatie, kan gebruikmaken van de communicatietoolkits. Het materiaal is eenvoudig te downloaden, en soms te bestellen.  Gebruikers kunnen op veel materialen de eigen corporate signatuur aanbrengen, zoals logo en adresgegevens. Wel dient er in ieder eindproduct een disclaimer vermeld te worden.  Bovendien is het niet toegestaan om in (de inhoud van) toolkitproducten veranderingen aan te brengen, tenzij daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiervoor contact opnemen met toolkits@rivm.nl 

Toolkit luizen

Trammelant in tandenland

'Trammelant in Tandenland' gaat over mondgezondheid. Het is een programma voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en hun ouders. ‘Trammelant in tandenland’ bestaat uit een draaiboek, filmpjes, prentenboek en een handleiding voor de leerkracht. Daarnaast is een voorbeeldtekst voor  schoolkrant en/of schoolwebsite beschikbaar.

Trammelant in tandenland

Voorlichting mondgezondheid/ gastles, ouderbijeenkomst

GGD Fryslân heeft een compleet aanbod op het gebied van ondersteuning van het thema mondgezondheid op school. Zo kunnen er gastlessen gegeven worden op  school over mondgezondheid met een poetsinstructie en aandacht voor voeding in relatie met tandzorg. Het doel van deze les is het verhogen van de kennis rond mondverzorging en het verbeteren van de mondverzorging door de kinderen zelf.

Na de les kunnen leerkrachten een leskist lenen met verschillende materialen in de klas aan de slag om zelf  een vervolg te geven aan de gastles.

Daarnaast kan er een ouderbiijeenkomst worden verzorgd waarin voorlichting over mondgezondheid in combinatie met voeding aan bod komt.

 

Voorlichting mondgezondheid/ gastles, ouderbijeenkomst

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN