Verkeersvaardigheden trainen met WegWijsVR

Verkeersvaardigheden trainen met WegWijsVR

Uit onderzoek blijkt dat kinderen onvoldoende verkeersvaardig zijn als ze zelfstandig naar school moeten lopen of fietsen. Het aantal ongevallen met kinderen tot 16 jaar steeg tussen 2014 en 2017 met 9 %. Daarom ontwikkelde Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Interpolis WegWijsVR. WegWijsVR is een bewezen innovatieve en effectieve virtuele verkeerstraining die basisschoolkinderen voorbereidt op deelname aan het verkeer en sluit aan bij de verkeerseductiemethode van VVN.

Virtuele omgeving

Op een tablet of mobiele telefoon verkennen kinderen het verkeer in spelvorm. Zo leren ze spelenderwijs omgaan met onverwachte situaties die ze ook op straat tegen kunnen komen.

Speciale variant voor scholen

In deze variant is een gebied van ongeveer anderhalve kilometer rondom de school virtueel (3D) in kaart gebracht. Kinderen komen langs bekende plaatsen, wat bijdraagt aan een betere leerervaring.

Online platform

Leerkrachten kunnen de voortgang van hun leerlingen zien. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Oefeningen kunnen zo niet alleen virtueel, maar ook in de praktijk worden geoefend.

Gratis in gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Leeuwarden

In de gemeenten Heerenveen, Smallingerland en Leeuwarden wordt dit project kosteloos beschikbaar gesteld vanuit het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).

Kijk voor meer informatie op www.wegwijsvr.nl/scholen

Specificaties

  • Doelgroep:
    leerlingen van het basisonderwijs
  • Uitgever:
    Veilig Verkeer Nederland
  • Meer informatie:
    Kijk voor meer informatie op www.wegwijsvr.nl/scholen
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN