Verkeerseducatie Veilig Verkeer Nederland

Verkeerseducatie Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland heeft verschillend  educatiemateriaal voor verkeerseducatie op school beschikbaar. Op de website is het volledige aanbod zichtbaar. Zo is er bijvoobrbeeld een  doorlopende verkeerseducatielijn ontwikkeld voor het basisonderwijs. Leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen daarmee op hun eigen niveau aan de slag met verkeer en verkeersveiligheid.

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN