Veiligheidskaart NJI

Veiligheidskaart NJI

De Veiligheidskaart van het NJI is een digitale checklist ten behoeve van het (ontwerp van een) schoolveiligheidsplan.

De school kan het veiligheidsbeleid toetsen aan:

 • Wat wettelijk verplicht is.
 • Wat in het algemeen in het onderwijs wenselijk is 
 • Wat voor de school geschikt is.
 • Aan de hand van de toetsing kan de school haar beleid verbeteren en vertalen in een concreet veiligheidsplan. De bijlage bij de veiligheidskaart bevat aanbevelingen voor het stapsgewijs verwezenlijken van het veiligheidsplan

   

   

   

   

   

   

   

   

  Specificaties

  • Doelgroep:
   Directie en leerkrachten
  • Uitgever:

   NJi

  • Kosten:
   Gratis te downloaden via de website van het NJI.
  • Meer informatie:

    

   NJi

   

  Share This

  Uitleg over de verschillende pijlers

  Beleid en regelgeving

  Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

  Signaleren

  Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

  Schoolomgeving

  Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

  Gezondheids-educatie

  Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

  Kinderopvang

  partners 5a

  Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN