Veiligheidseisen schoolplein

Veiligheidseisen schoolplein

In bijna elke wijk en bij elke school  is er wel een speeltuintje of grasveld waar kinderen lekker kunnen spelen.  Op deze website kunt u informatie vinden over speeltoestellen en speelgelegenheden zodat het een veilige plek voor kinderen is.

Achtergrondinformatie over wetgeving, normen en beheer: informatie over de veiligheidseisen van schoolpleinen en toestellen en verantwoordelijkheden.

 

 

 

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN