Slim met de zon

Slim met de zon

Je beschermen tegen de zon is belangrijk! Voor nu en later. Slim met de zon maakt kinderen hier op een vrolijke en verrassende manier van bewust. Het lespakket is geschikt voor alle groepen van het basisonderwijs. Voor iedere bouw zijn er op maat gemaakte lessen.

In de onderbouw maken kinderen kennis met warmte, schaduw en zonverbranding. De middenbouw ontdekt de verschillende huidtypen. De bovenbouwers worden zonverkenners. Zij maken de school "zonproof".

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN