Hoortoren

Hoortoren

De Hoortoren bestaat uit een bewaardoos met lespakket voor alle groepen van de basisschool. Voor de onderbouw zijn er vrolijke vertelposters, voor de bovenbouw gelamineerde opdrachtkaarten. Voor de bovenbouw is er ook een DVD opgenomen, een film over geluid en preventie van gehoorbeschadiging. Het interactieve karakter van het lespakket maakt dat de informatie beter wordt opgenomen.

Het lesmateriaal is gedifferentieerd naar vier niveaus. Bij alle materialen hoort een handleiding met extra lessuggesties en kopieerbare werkbladen. De Hoortoren is zowel geschikt voor gebruik in de klas als voor een project.

Bij de hoortoren hoort een digitale decibelmeter. Uw leerlingen meten daarmee exact hoeveel decibel verschillende geluiden voortbrengen.

Van de Hoortoren is ook een digitale versie beschikbaar. Deze versie is geschikt voor het digibord. Bovendien is de digitale versie uitgebreid met een opdrachtkaart voor groep 7 en 8. De opdrachtkaart geeft extra verdieping op gehoorbescherming. Verder zijn er toetsen opgenomen om te controleren of leerlingen de opgedane kennis hebben onthouden.

Dit lespakket ontving van het Centrum Gezond Leven het predicaat: Goed beschreven.

Specificaties

 • Doelgroep:
  alle groepen van het basisonderwijs
 • Uitgever:
  Kenmerk
 • Kosten:
  35,95
 • Meer informatie:

  De digitale versie is beschikbaar op: www.hoortoren.nl

   

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN