Geluidstuin, interactieve website

Geluidstuin, interactieve website
De interactieve website ''geluidstuin'' is ontwikkeld voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. De site informeert kinderen over het gehoor, het belang van een goed gehoor, wat geluid is, wat de oorzaken en gevolgen zijn van gehoorbeschadiging en hoe je je gehoor kunt beschermen.

De website kan op school worden ingezet tijdens een project rondom gehoor, geluid en/of gehoorschade. Speciaal voor klassikaal gebruik is een opdrachtkaart ontwikkeld, waarmee kinderen in een half uur tijd een aantal belangrijke onderdelen van de website doorlopen.

Specificaties

  • Doelgroep:
    Leerlingen groep 5 t/m 8
  • Uitgever:
    Nationale hoorstichting
  • Kosten:
    Opdrachtkaart is gratis te downloaden via de website
  • Meer informatie:
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN