Digitale Risicomonitor

Digitale Risicomonitor

De Digitale Risicomonitor is een praktisch toepasbaar instrument. Een breed aantal thema’s rondom de veiligheid van kinderen en medewerkers op en rond de school worden geïnventariseerd. Vervolgens kan er automatisch een actieplan en rapportage worden gegenereerd.

Niet verplicht, wél erg nuttig. De Risicomonitor richt zich vooral op de kinderen. De veiligheid van het schoolgebouw, het bewegingsonderwijs én het verkeer rond de school komen onder andere aan bod.

 

Specificaties

 • Doelgroep:
  Leerlingen en medewerkers
 • Aanbieder:
 • Kosten:
  € 120,00
 • Meer informatie:
 • Opmerking:
  Niet verplicht, wél erg nuttig. De Risicomonitor richt zich vooral op de kinderen. De veiligheid van het schoolgebouw, het bewegingsonderwijs én het verkeer rond de school komen onder andere aan bod.
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN