Arbomeester

Arbomeester

Om alle risico’s in en om uw school te inventariseren en te evalueren maakt u een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Een gezonde en veilige werkomgeving voor uw werknemers is immers essentieel.Om besturen en scholen te ondersteunen bij het opstellen van de RI&E is sinds 2007 het digitaal instrument Arbomeester ontwikkeld. Het is  een risico-inventarisatie en evaluatie-instrument en een quickscan voor het personeel over arbeidsbeleving.

Specificaties

 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN