Advies Schoolveiligheid

Advies Schoolveiligheid

Het schoolveiligheidsteam van Halt is een team van deskundigen op het gebied van veiligheid in en om school. Zij zijn op de hoogte van alle aspecten van sociale veiligheid. Het team geeft adviezen op maat over aanscherping en verbetering van de sociale veiligheid en/of het veiligheidsbeleid en biedt handreikingen om de adviezen in de praktijk te brengen. 

Het schoolveiligheidsteam stimuleert en ondersteunt bij de totstandkoming en het waarborgen van (bestuurlijke) afspraken tussen de school en andere partijen: politie, gemeente, veiligheidshuizen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast heeft het team als taak het versterken van de betrokkenheid van ouders, docenten en leerlingen bij het veiligheidsbeleid. Het beleid (fysieke) veiligheid wordt in schoolveiligheidsplan vastgelegd

Specificaties

 • Doelgroep:
  Directie
 • Aanbieder:
 • Kosten:
  in overleg
 • Meer informatie:
  Voor opdrachten, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
  Halt Noord-Nederland
  Schweitzerlaan 2 | Postbus 8059 | 9702 KB Groningen
  Telefoonnummer: 050-3138165
  Website: Halt Noord Nederland
 

Share This

Uitleg over de verschillende pijlers

Beleid en regelgeving

Afspraken, regels, protocollen en de handhaving daarvan.

Signaleren

Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen.

Schoolomgeving

Fysieke en sociale omgeving van leerlingen en schoolpersoneel.

Gezondheids-educatie

Het aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid aan leerlingen.

Kinderopvang

partners 5a

Fier GGD Fryslan Halt Sport Fryslan Cedin VNN Kinderdietisten Friesland Sense CSGNN VNN IVN